Privatlivspolitik

Introduktion

Når du besøger dette website accepterer du cookie- og privatlivspolitikken. Der indsamles oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden, samt til at målrette markedsføring mod dig. Hvis du ikke ønsker at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (klik på link til vejledning nedenfor) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer vi indsamler, hvilke cookies vi benytter os af til indsamlingen, hvilke formål vi bruger indsamlede oplysninger til og hvordan vi behandler dine personoplysninger. 

Du kan endvidere læse nærmere om, hvem der har adgang til indsamlet data, og hvem du skal kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser mod indsamlingen eller behandlingen af personoplysninger. 

Cookies

Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, tablet eller smartphone, med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies gør det muligt at individualisere brugen af vores website, så din brugeroplevelse bliver bedre. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode eller virus. 

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se eksempelvis vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering 

Hvis du sletter eller blokerer cookies, vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt, samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.


Cookiedeklaration

Error: The domain VGBOLIG.DK is not authorized to show the cookie declaration for domain group ID 39bc7dea-009a-4b3e-b211-496f32c0be32. Please add it to the domain group in the Cookiebot Manager to authorize the domain.

Privatlivspolitik

1  VG Boligs behandling af personoplysninger

I det følgende kan du læse hvordan VG Bolig, ejendomsadministrator under Vinding Gruppen A/S, og de ejendomsselskaber VG Bolig foretager ejendomsadministrationen for, behandler dine personoplysninger.

Vi anvender de oplysninger, som du giver os, for at kunne administrere dit forhold som kunde i et eller flere af de ejendomsselskaber vi administrerer, eller hvis du er lejer for at vi kan at opfylde og servicere lejeaftalen med dig.

2  Dataansvarlig

VG Bolig er dataansvarlig og sikrer at behandlingen af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Kontaktoplysninger:

VG Bolig

c/o Vinding Gruppen A/S

CVR-nr. 20829672

Vindingvej 2A

7100 Vejle

Kontaktperson: direktør Ole Madsen

E-mail: info@vgbolig.dk   

Telefonnummer: +45 75 85 88 11

3  Hvilke oplysninger indsamles, og hvad bruges de til?

Vi indsamler, behandler og opbevarer generelt kun de personoplysninger, der er nødvendige for at servicere lejeaftalen med dig. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type personoplysninger, vi skal indsamle, eller det kan være for at opfylde eller sikre en retstilstand.

Personoplysningerne behandles med hjemmel i artikel 6 i persondataforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016).

3.1  Oplysninger i forbindelse med aftaleindgåelse

I forbindelse med indgåelse af en lejeaftale registrerer vi de oplysninger, som du selv afgiver til os i forbindelse med lejeaftalen mv. Vi behandler disse oplysninger for at kunne administrere og betjene dig som lejer samt for at overholde gældende lovgivning. Det omfatter som udgangspunkt følgende oplysninger: kontaktoplysninger, kontonummer og eventuelt oplysninger om antal familiemedlemmer samt i visse tilfælde helbredsoplysninger (for eksempel oplysninger om handicap); men kun såfremt det er nødvendigt og relevant for lejeforholdet.

3.2  Oplysninger indsamlet i forbindelse med overvågning

Med henblik på at forebygge kriminalitet og sikre lejernes tryghed, kan der være opsat TV-overvågning (uden lydoptagelse) på udvalgte offentlige steder på adressen. Såfremt udlejer har opsat TV-overvågning, er det skiltet på ejendommen. Optagelser opbevares maksimalt 30 dage, hvorefter de slettes. Optagelserne videregives alene såfremt det følger af lov eller til politiet i forbindelse med opklaring af kriminalitet.

3.3  Personnummer

I forbindelse med dit lejeforhold i ejendomsselskaber som vi administrerer, kan vi have behov for at modtage og videregive dit personnummer. Dette kan ske til følgende og med baggrund i at kunne foretage en entydig identifikation af dig:

Forsyningsselskaber i forbindelse med tilmelding til forbrug af el, vand og varme.

Advokat i forbindelse med økonomisk mellemværende.

Forsikringsselskaber i forbindelse med ønske om depositumfri garantistillelse.

3.4  Oplysninger om besøg på hjemmesiden www.vgbolig.dk

Oplysninger om hvilke dele af hjemmesiden der besøges, opsamles i logfiler sammen med IP-adresser. Oplysningerne kan anvendes til optimering af de besøgendes brug af hjemmesiden.

På hjemmesiden anvendes cookies, der er en lille tekstfil, som gemmes gennem din browser. De cookies, som vi anvender, indeholder ingen personlige oplysninger.

Udvalgte medarbejdere har adgang til de indsamlede oplysninger. Oplysningerne anvendes til og videregives i form af statistikker mv., uden angivelse af individuelle IP-adresser. Formålet med bearbejdelsen af statistik hentet fra cookies er at kunne tilbyde en bedre hjemmeside.

3.5  Google Analytics

Vi anvender Google Analytics til at analysere færden på hjemmesiden.

Dette med henblik på at optimere hjemmesiden og gøre den mere brugervenlig. I den sammenhæng anvendes bl.a. cookies til at føre statistik over antallet af brugere, tidsforbrug på hjemmesiden, samt hvilke undersider der besøges.

For at kunne varetage denne funktion sætter Google også cookies i dit terminaludstyr (tredjeparts-cookies).

Den anvendte IP-adresse videregives i forbindelse med Google Analytics målinger til Google.

4  Hvem har adgang til personoplysningerne

Vores medarbejdere har adgang til at bruge personoplysningerne. Dog kun i det omfang dette er nødvendigt for at kunne servicere dig som lejer for at overholde gældende lovgivning.

Personoplysningerne videregives alene til samarbejdspartnere, som arbejder for os, og har til opgave at varetage nødvendige funktioner for lejeforholdet.

Vi videregiver generelt kun nødvendige oplysninger til følgende kategorier af samarbejdspartnere: IT-leverandør (herunder hosting), bankforbindelser og håndværksvirksomheder mv. som er engageret af os til at vedligeholde lejemålene, forsyningsvirksomheder, ekstern bogholder, revisor, advokat, forsikringsselskab, leverandører af forbrugsregnskaber og offentlige myndigheder (hvis det er et lovkrav).

Ved salg af ejendom kan det medføre, at personoplysninger videregives til ny ejer, såfremt det er relevant.

Personoplysningerne vil ikke blive videregivet til samarbejdspartnere uden for EU.

5  Hvor længe opbevares oplysningerne?

Personoplysningerne gemmes så længe du er lejer hos os.

Efter lejeforholdet er ophørt, gemmes personoplysningerne såfremt det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, herunder hvidvaskloven, bogføringsloven og gældende databeskyttelseslovgivning. Dette indebærer, at personoplysningerne normalt gemmes i op til 10 år efter lejeforholdet er ophørt. Dog kan dette fraviges ved økonomisk mellemværende.

6  Dine rettigheder

  • Du har ret til at få indsigt i og berigtige de personoplysninger, som vi behandler om dig.
  • Du har ret til at få slettet de personoplysninger, som vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme, eller er nødvendige for, at vi kan betjene dig som kunde eller lejer.
  • Ret til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format).
  • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne
  • Du har ret til en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger, hvis du eksempelvis bestrider rigtigheden af oplysningerne, eller gør indsigelse mod behandlingen.

Du kan sende din anmodning til den under pkt. 2 angivne e-mailadresse. Din anmodning vil blive besvaret hurtigst muligt, og senest én måned efter, at vi har modtaget din anmodning. Ved komplicerede anmodning kan fristen forlænges med to måneder. Hvis anmodningen er åbenbart grundløs eller overdreven, kan anmodningen afvises, eller der kan opkræves et gebyr.

7  Klage

Du har mulighed for klager over vores behandling af personoplysninger om dig til Datatilsynet:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København

8  Ændring af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden, hvorfor du opfordres til med jævne mellemrum at læse denne.

Ved væsentlige ændringer vil du modtage særskilt oplysning herom.